Tổ chuyên môn lớp 4- 5

Stt

Họ và tên

Nhiệm vụ đ­ược phân công

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Hương

Giáo viên Văn hóa

 

2

Nguyễn Thị Hưởng

Giáo viên Văn hóa

 

3

Đỗ Văn Sâm

Giáo viên Văn hóa

TT

4

Vũ Thị Phương Hảo

Giáo viên Văn hóa

TP

5

Đỗ Văn Khương

Giáo viên Văn hóa

 

6

Nguyễn Thị Huệ

Giáo viên Văn hóa

 

7

Phạm Quỳnh Hoa

Giáo viên Văn hóa

 

8

Hà Thị Hương

Tin học

 

9

Phạm Thị Hằng

GV ngoại ngữ

 

10

Chu Thế Trọng

GV mĩ thuật

 

11

Tống Thị Kim Hoàn

GV âm nhạc

 

12

Trương Văn Vui

TPT Đội